LEVERINGSVOORWAARDEN


B E T A L I N G
Betaling kan met behulp van bankoverschrijving (tnv firmatique in Haren : NL07KNAB0764343289), Paypal, Creditcard of iDEAL of bij levering aan de Postbode (rembours, administratiekosten voor eigen rekening). 

V E R Z E N D I N G
Kosten voor verzending vind je hierFirmatique is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending via PostNL, maar zal er wel alles aan doen de poststukken (alsnog) heel te laten arriveren. Je bestelling kan tegen extra kosten aangetekend en verzekerd verzonden worden. Als je voorkeur daar naar uitgaat, kun je dat op het bestelformulier aangeven.

L E V E R T I J D
Zodra het verschuldigde bedrag is bijgeschreven, verzendt Firmatique de bestelde artikelen zo spoedig morgelijk en altijd binnen 2 werkdagen. Mocht dit in een uitzonderlijk geval niet mogelijk zijn dan ontvang je hierover bericht via e-mail. Meer informatie over verzenden en verzendkosten vind je hier.

R E T O U R N E R E N
Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, zonder  opgaaf van reden, binnen 24 uur contact opnemen met FirmatiqueIn overleg bepalen we wat wenselijk is. Mochten we overeen komen dat je je bestelling retour kunt zenden, houd er dan rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen door ons NIET worden gecrediteerd. Ditzelfde geldt voor niet aangemelde retourzendingen. Kosten voor retourzending zijn voor de klant.
Vervolgens dien je binnen 7 dagen na levering van de bestelling de ongebruikte artikelen in ongeschonden verpakking te retourneren aan het adres dat je van ons ontvangt. Wij zullen de aankoopwaarde minus de administratiekosten binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen. Firmatique behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd. Firmatique behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling aan Firmatique per e-mail is gemeld.

T O E P A S S E L I J K H E I D
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Firmatique.

G A R A N T I E
Firmatique staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

O V E R M A C H T
Firmatique is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Firmatique en/of transportstagnatie.

P R I V A C Y 
Firmatique geeft onder geen beding geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en voor eigen gebruik.

I N T E L L E C T U E E L   E I G E N D O M   &   C R E D I T S
Firmatique is een webwinkel van H. Drevel en J. Mulder
. Zij behouden zich de rechten en bevoegheden voor die hen toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gedupliceerd en/of gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar vooraf.


Firmatique is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer 62176099 en is gevestigd in Haren, Waterhuizerweg 1 (9753HP). Firmatique is BTW-plichtig NL854698097B01


Geen producten

To be determined Verzendkosten
€ 0,00 BTW
€ 0,00 Totaal

Bestellen en betalen